NEWS

coming schedule 2019-2020

20140302

Exhibition in Galerie Zône

Yuriko Miyoshi Exposeert in Galerie Zône

HINA-MATSURI

Vanwege het Hina-Matsuri festival op 3 maart (3 maart is een Japanse feestdag die belangrijk is voor meisjes), zal Yuriko Miyoshi sommige prenten verkopen voor de bijzondere prijs van 33,= Euro.
En…..13 maart is Yuriko’s verjaardag.

Het is de Hina-matsuri 雛祭り of momo-no-sekku 桃の節句 (poppen- of perzikfestival) omdat rond deze tijd de perzikbomen in bloei staan, maar veelal wordt het 'meisjesfeest' genoemd, want het is een feest, bedoeld om meisjes geluk te wensen. Vanaf ongeveer half februari worden thuis op een verhoging poppen (hina-ningyô 雛人形) opgesteld, die het vroegere keizerlijke hof (dairi 内裏) voorstellen. De opstelling bestaat in principe uit 5 'lagen' met bovenin de keizer en de keizerin (uit de Heianperiode 794 tot 1185). Daaronder komen hofdames, dan 5 musici en daarna 2 soldaten uit een soort keizerlijke garde. En tenslotte 3 leden van de huishouding. Op deze 5de laag staat aan elke kant ook nog een boom, een mandarijnenboom (altijd links) en de kersenboom (altijd rechts). Meestal worden er dan nog 2 lagen aan toegevoegd met zaken als meubeltjes, eettafeltjes, draagstoel, doosjes, koetsen, e.d. Voor die dag zijn er ook speciale lekkernijen, zoals hina-arare 雛霰, hishi-mochi 菱餅 (een ruitvormige cake) en shiro-zake 白酒 (zoete witte sake, zonder alcohol). Hina-arare is gepofte rijst met de vrolijke kleurtjes: wit (sneeuw), groen (bladeren en knoppen) en roze (leven). De korrels van deze plofrijst zijn zoet en zacht. Het is logisch dat het eten van snoep van deze drie kleuren, begiftigd met natuurlijke energie, gezond is voor de groei. Het is de bedoeling dat de poppenopstelling vóór het aanbreken van 4 maart is opgeruimd, omdat dit anders ongunstig zou zijn voor de huwelijkskansen van de dochter.


Yuriko Miyoshi Exhibits in Galerie Zône

Nieuwstraat 17b, 2312 KA  Leiden
071-512 63 07, www.galeriezone.nl

1 to 30 March 2014
Opening on Sunday 2 March
14.00 – 16.00

Yuriko Miyoshi is a graphic artist (etcher) pur sang. She has a Japanese diploma degree in the visual arts (MA).

Her first travelling abroad was to attend the opening of an exhibition of “Contemporary Japanese prints” in 1985, that also included her own work, in the British Museum in London. Since then ‘her travelling with her print works’ began. She participated in various International Print Projects, such as in Japan, Belgium, Portugal, the Baltic countries and the Netherlands. Yuriko's prints are in private collections and also in public collections such as the British Museum.

She makes very fine work in which several themes come forward: travel, musical instruments, maps, memories. This time her series of travelling with music will be exhibited, seen through Japanese eyes and translated into wonderful colour etchings. Old as well as new works will be shown.

You are very welcome

Opening hours Galerie Zône:
Wednesday to Friday 12.00-18.00
Saturday 10.00-17.00
Sunday 13.00-17.00

HINA-MATSURI

Because of the Hina-Matsuri festival on 3 March (the 3rd of March is a Japanese festival day that is important for girls), Yuriko Miyoshi will sell some prints for the special price of 33,= Euro.
And… 13 March is Yuriko's birthday.

It is Hina-matsuri 雛祭り or momo-no-sekku 桃の節句 (dolls or peach festival) because in this season the peach trees are in bloom, but mostly called the 'Girl’s Day’, because the festival is meant to wish girl’s happiness. From about the middle of February a set of ornamental dolls (hina-ningyô 雛人形) are diplayed at home, representing the traditional inner Palace (dairi 内裏). The placement consists basically of five platforms with at the top the Emperor and the Empress (from the Heian period 794-1185). The second stage has three ladies, then five musicians and then two ministers from a kind of Imperial Guard. And the final place keeps three servants. The fifth place has a tree on both sides, a mandarin orange tree (always left) and a cherry (always right). Usually there are two more layers with miniature objects such as furniture, dining tables, palanquin, boxes for clothes, carriages, etc. For this day there are special treats such as hina-arare 雛霰, hishi-mochi 菱餅 (a diamond-shaped rice cake) and shiro-zake 白酒 (sweet white sake, without alcohol). Hina-arare is puffed rice with bright colors: white (snow), green (leaves and buds) and pink (live). The grains of this rice pops are sweet and soft. It makes sense that the sweets of these three colors are gifted with the natural energy, healthy for growth. Superstition says that leaving the dolls past March 4th will result in a late marriage for the daughter.