WORKSHOP NEWS

tool & material mokuhanga

20111220

HENC op weg naar ...


Henc is 85-years-old on 20 December 2011.

Print for the 85-year-old Henc van Maarseveen on November 2011

IDEISTISCH MANIFEST is written by Henc-san, before I was born. The Japanese translation is still on the way. The activity of Henc-san as a printmaker is also on the way to somewhere. It will still continue. Today I could participate in his activities, so I'm happy. Yuriko Miyoshi, born in 1962.

私が生まれるそれ以前に書かれたhencさんのIDEISTISCH MANIFEST。
この日本語訳はまだ途中。 版画家hencさんの活動はまだ途中,
まだこれからも続く。それに触れる機会がある、私はとても幸せであると思う。
一九六二年生まれ、三好百合子


IDEISTISCH MANIFEST is geschreven door Henc-san, voordat ik geboren was. Deze Japanse vertaling is nog onderweg. De activiteit van Henc-san als graficus is ook op weg naar ergens. Het zal nog steeds blijven doorgaan. Vandaag heb ik kunnen deelnemen aan zijn activiteiten, dus ik ben blij. Yuriko Miyoshi, geboren in 1962.

IDEISTISCH MANIFEST

henc van maarseveen, october 1958

§ 26. Het ideisme en de expressieverichting.

Voornamelijk in het neo-expressionisme bezit de expressieve richting heden een grote aanhang. Het neo-expressionisme is egocentrisch gebaseerd. De schilder schildert zichzelf. Hij erkent geen gegevenheid buiten zich en zoekt het vormbeginsel van de schilderij in eigen gevoelsbelevenissen. Hij belijdt, dat de schilderij de strikt individuele expressie is van een geheel individuele emotie. Dit betekent, dat de schilderij niet autonoom is, altijd verbonden blijft aan de schilder en - tenzij toevallig - niets universeels bezit. Gezien zijn uitgangspunt wil noch kan het neo-expressionisme uitstijgen boven tijd, plaats en persoon. Daarmede is zijn beperktheid gegeven. In tegenstelling tot het neo-expressionisme streeft het ideisme, ofschoon het beseft, dat het onmogelijk is zich geheel boven tijd en plaats te verheffen, niettemin naar een bovenpersoonlijk standpunt. Het opent de weg naar een universaliteit en wil de schilderij een uitdrukking doen van een universele emotie. Alzo verwijt het ideisme aan het neo-expressionisme in hoofdzaak het eenzijdig individualisme en de daaruit voorvloeiende beperktheid. Deze twee eigenschappen hebbern er trouwens toe geleid, dat het neo-expressionisme een vruchtbare bodem is geworden voor een omvangrijke charlatanerie in de abstracte schilderkunst.